Έλεγχοι και εγγραφή μαθητών Ά και ΄Β γυμνασίου

  • Οι γονείς των μαθητών της Ά και ΄Β γυμνασίου να έρθουν στο σχολείο για να παραλάβουν τους ελέγχους των παιδιών και να κάνουν εγγραφή στην επόμενη τάξη.

Καθημερινά 09:00 – 13:00

  • Σχετικά με την εγγραφή των μαθητών της ΄Γ γυμνασίου στο Λύκειο δεν υπάρχει ακόμα ενημέρωση.
  • Παρακαλούμε να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις που θα βγάλουμε.