Το προσωπικό του σχολείου

Διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό

Διευθυντής:  Κος Παύλου Αναστάσιος (ΠΕ03 Μαθηματικός)

Αν. Διευθυντής: Κος Βρένος Αναστάσιος (ΠΕ01 Θεολόγος)

Εκπαιδευτικό προσωπικό

Παππά Δήμητρα (ΠΕ02 Φιλόλογος)

Τακαρίδου Μαρία (ΠΕ02 Φιλόλογος)

Στογιάννης Νικόλαος (ΠΕ04 Γεωλόγος)

Τουμπέλης Παναγιώτης (ΠΕ04 Φυσικός)

Ζουρνατζίδου Σοφία (ΠΕ05 Γερμανικών)

Μαραγκουδάκη Θωμαή (ΠΕ06 Αγγλικών)

Παπαϊορδάνου Ελένη (ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής)

Μαρινάκης Ευάγγελος (ΠΕ86 Τεχνολόγος)

Κωνσταντινίδου Μαριάνθη (ΠΕ86 Πληροφορικής)