Στοιχεία Επικοινωνίας

τηλ.: 25410 95231
fax:  25410 95231
email: mail@gym-olviou.xan.sch.gr

Ώρες επικοινωνίας: 08:30π.μ. – 13:30μ.μ.