Εκπαίδευση εξ’ αποστάσεως

Εφόσον κάνετε εγγραφή στο Πανελλήνιο σχολικό δίκτυο ΠΣΔ από εδώ, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα παρακάτω μαθήματα για ασύγχρονη διδασκαλία.

Αγγλικά Ά Γυμνασίου αρχάριοι

Αγγλικά ΄Α Γυμνασίου προχωρημένοι

Αγγλικά ΄Β Γυμνασίου αρχάριοι

Αγγλικά ΄Β Γυμνασίου προχωρημένοι

Αγγλικά ΄Γ Γυμνασίου αρχάριοι

Αγγλικά ΄Γ Γυμνασίου προχωρημένοι

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα  Ά Γυμνασίου

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα ΄Β Γυμνασίου

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Μετάφραση  Ά Γυμνασίου

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα  Μετάφραση ΄Β Γυμνασίου

Βιολογία Ά Γυμνασίου

Βιολογία ΄Γ Γυμνασίου

Γερμανικά Ά Γυμνασίου

Γερμανικά  ΄Β Γυμνασίου

Γερμανικά  ΄Γ Γυμνασίου

Γεωγραφία Α’ Γυμνασίου

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ά ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΄Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΄Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Ιστορία Ά Γυμνασίου

Ιστορία ΄Β Γυμνασίου

Ιστορία ‘Γ Γυμνασίου

ΚΠΑ ΄Γ Γυμνασίου

Λογοτεχνία Ά2 Γυμνασίου

Λογοτεχνία ΄Γ Γυμνασίου

Μαθηματικά Ά Γυμνασίου

Μαθηματικά ΄Β Γυμνασίου

Μαθηματικά ΄Γ Γυμνασίου 

Νέα Ελληνική Γλώσσα Α2

Νέα Ελληνική Γλώσσα Α1

Νέα Ελληνική Γλώσσα ΄Β Γυμνασίου

Νέα Ελληνική Γλώσσα ΄Γ Γυμνασίου

Νεοελληνική Λογοτεχνία Ά Γυμνασίου

Νεοελληνική Λογοτεχνία ΄Β Γυμνασίου

Τεχνολογία Ά Γυμνασίου

Τεχνολογία ΄Β Γυμνασίου

Τεχνολογία ΄Γ Γυμνασίου

Φυσική Ά Γυμνασίου

Φυσική ΄Β Γυμνασίου

Φυσική ΄Γ Γυμνασίου