ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λόγω της μη προσέλευσης των μαθητών στο σχολείο, τα μαθήματα στο η-τάξη μου θα συνεχιστούν.

Παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τους συμμαθητές σας να κάνουν λογαριασμούς στο Σχολικό Δίκτυο για να παρακολουθούν τα μαθήματα.

Αν έχετε πρόβλημα στη δημιουργία λογαριασμού ή κάποια απορία, περάστε από το σχολείο καθημερινά 09:00-13:00 για να σας βοηθήσουμε.