ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Παρακαλούνται όσοι γονείς

ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

να έρθουν μέχρι την Παρασκευή 15/05/2020 και ώρα 14:00μ.μ. στο σχολείο να υπογράψουν την υπεύθυνη δήλωση.

Οι μαθητές θα παρακολουθούν τα μαθήματα όλοι μαζί, ΟΧΙ σε βάρδιες

Θα ειδοποιηθείτε τηλεφωνικά ή με email.