Οδηγίες για την προσέλευση των μαθητών στο σχολείο στις 18-05-2020

Παρακαλούνται οι κηδεμόνες (γονείς) να μελετήσετε προσεκτικά τις οδηγίες για την ασφαλή προσέλευση των παιδιών στο σχολείο.

Οδηγίες σχολείου για μαθητές

 Οδηγίες ΕΟΔΥ για τους γoνείς 

Οδηγίες ΕΟΔΥ για μαθητές